Yandex.Metrica
Tavukçu Bekir

REKLAM

Reklam Sözleşmesi

TARAFLAR:

Madde 1.

1. İşbu sözleşme, Duhan Medya Ajans Hizmetleri ile …………………………………………………… arasında yapılmış olup, bundan böyle bu sözleşmede, Duhan Medya Ajans Hizmetleri “TÜRKPOSTASI” olarak geçecektir., ………………………………………………………………………………..……. “Reklam Veren” olarak ifade edilecektir.

SÖZLEŞME KONUSU:

Madde 2.

Duhan Medya Ajans Hizmetleri’ne ait www.turkpostasi.net resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; www.turkpostasi.net web sitesinin reklam veren ile Türkpostası arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 3.

A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:

1-Reklam veren kendi hazırladığı banner’in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde Kurumumuz banner’lerin Türkpostası tarafında 200TL bedel karşılığında hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3-Reklam alanları ve boyutları http://www.turkpostasi.net/reklam-fiyatlari adresinde belirtilmiştir. Türkpostası reklam(banner) boyutlarında ve sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- Reklamlar EK’teki Reklam Alım İlkelerine uygun olmalıdır.
5- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde Türkpostası’nın izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
6- Türkpostası ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

B) Türkpostası’nın yükümlülükleri:

1-Her hangi bir nedenle www.turkpostasi.net Web sitesine ulaşılamamasından dolayı Türkpostası sorumluluk kabul etmez.
2- Reklam hizmetinin Türkpostası’dan kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle Türkpostası’ndan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
3- İsteklinin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
4- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden Türkpostası’na ulaştırılması koşuluyla ve hafta’da 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
5- Türkpostası  içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

ÜCRET:

Madde 4.

1- Reklam veren reklam bedelini (KDV dahil olmak üzere) ………………………………………… peşin olarak öder. Reklam Bedeli, Garanti Bankası 1132 / 6687469  hesabına yatırılacaktır.
2- Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak Türkpostası’nın belirlemiş olduğu bedel esas alınır.

MÜEYYİDELER:

Madde 5.

1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar; karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaflar halinde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6.

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren ……………(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.