İyi Parti Muğla Milletvekili Adayı Av. Muhsin Erdem
İyi Parti Muğla Milletvekili Adayı Av. Muhsin Erdem

CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� ile ilgili aA�A�klama

CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� ile ilgili yA?rA?tmeyi durdurma kararA� verilmediAYi ve mahkeme kararlarA�nA�n A�arpA�tA�larak asA�lsA�z iddialar ortaya atA�ldA�AYA� bildirildi.

CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� ile ilgili aA�A�klama
  • 03.08.2015
  • 1 kez okundu

CumhurbaAYkanlA�AYA� kaynaklarA�nca yapA�lan aA�A�klamada, CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� ile ilgili yA?rA?tmeyi durdurma kararA� verilmediAYi ve mahkeme kararlarA�nA�n A�arpA�tA�larak hizmet binalarA�nA�n kaA�ak olduAYu yA�nA?nde iddialar ortaya atA�ldA�AYA� bildirildi.

CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� aleyhinde herhangi bir mahkeme kararA�nA�n sA�z konusu olmadA�AYA�, verildiAYi ileri sA?rA?len iptal karar veya kararlarA�nA�n, hizmet binalarA�nA�n hukuki ve fiili durumunu hiA�bir AYekilde sakatlamadA�AYA� bildirildi.

CumhurbaAYkanlA�AYA� kaynaklarA�, Ankara 5. A�dare Mahkemesi’nin verdiAYi bir kararA�n, “CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA�’nA� etkileyen nitelik taAYA�dA�AYA�” yA�nA?ndeki iddia ve haberlerin gerA�eAYi yansA�tmadA�AYA�nA� belirtti.

Kaynaklar, CumhurbaAYkanlA�AYA� SarayA� aleyhinde herhangi bir mahkeme kararA�nA�n sA�z konusu olmadA�AYA�nA�, verildiAYi ileri sA?rA?len iptal karar veya kararlarA�nA�n, hizmet binalarA�nA�n hukuki ve fiili durumunu hiA�bir AYekilde sakatlamadA�AYA�nA� vurguladA�.

“DAHA A�NCEKA� DAVALARA A�LA�AzKA�N”

Ankara BA?yA?kAYehir Belediye Meclisinin, 13 AAYustos 2010 tarihli ve 2494 sayA�lA� kararA�yla onanan, “AtatA?rk Orman A�iftliAYi alanlarA�na ait 1/10.000 A�lA�ekli nazA�m imar planA�na” iliAYkin aA�A�lan farklA� davalarla ilgili yargA� sA?reA�lerinin halen devam ettiAYini ifade eden kaynaklar, habere konu, sA�z konusu iptal kararA�nA�n veya kararlarA�nA�n da daha A�nce yA?rA?tmesi durdurulan davalara iliAYkin olduAYunun deAYerlendirildiAYini kaydetti.

CumhurbaAYkanlA�AYA�na ulaAYan bir karar metninin sA�z konusu olmadA�AYA�nA� belirten kaynaklar, iddia edildiAYi tA?rden bir karar veya kararlar verilmiAY ise de bunun hizmet binalarA� ile ilgili olmadA�AYA�nA�, “A�iftlik alanA�nA�n tamamA�na iliAYkin A?st A�lA�ekli ve 2010 yA�lA�nda Ankara BA?yA?kAYehir Belediyesince onaylanan 1/10.000′lik nazA�m imar planA�yla” ilgili olduAYunun dA?AYA?nA?ldA?AYA?nA? aktardA�.

Karar veya kararlara konu nazA�m imar planA�nA�n, CumhurbaAYkanlA�AYA� hizmet binalarA�nA�n bulunduAYu alanA�n SA�T durumunda, 2011′de yapA�lan deAYiAYiklikle hizmet binalarA�nA�n bulunduAYu kA�smA� kapsayacak AYekilde 2012 ve 2013 yA�llarA�ndaki deAYiAYikliklerle yenilendiAYini, bunun, ilgili bakanlA�kA�a onaylandA�AYA�nA�, hizmet binalarA�nA�n inAYasA�nda da yenilenmiAY planlarA�n esas alA�ndA�AYA�nA� anlatan kaynaklar, idari yargA� usulA?ne gA�re, nazA�m imar planA�nA�n yA?rA?tmesinin durdurulmasA�nA�n veya iptalinin, doAYrudan o alanla ilgili uygulama imar planA�nA� ve buna dayanarak verilen inAYaat ruhsatA�nA� hukuken ortadan kaldA�rmayacaAYA�nA� vurguladA�.

“MAHKEME KARARLARI A�ARPITILDI”

Ankara 5. A�dare Mahkemesi’nin iptal kararlarA� gerekA�e gA�sterilerek, uygulama imar planlarA�na ve ruhsata karAYA� aA�A�lan davalarda, herhangi bir yA?rA?tmeyi durdurma veya iptal kararA� verilmediAYine, iskan ruhsatA�nA�n da zaten alA�nmA�AY olduAYuna dikkat A�eken kaynaklar, tezviratA� adet edinen belirli kesimlerin, kafa karA�AYA�klA�AYA�na yol aA�ma umuduyla, mahkeme kararlarA�nA� A�arpA�tarak, hizmet binalarA�nA�n kaA�ak olduAYu yA�nA?nde ortaya attA�klarA� iddialarA�n da asA�lsA�z ve hukuki mesnetten yoksun olduAYunu belirtti.


Kaynaklar, habere konu iptal karar veya kararlarA�nA�n dayanaklarA�ndan birisi olarak ileri sA?rA?len “1/10.000′lik nazA�m imar planA�nA�n, SA�T durumu dikkate alA�nmadan yapA�ldA�AYA�” savA�nA�n da 25 Haziran 2015 tarihi itibarA�yla, DanA�AYtay 14. Dairesince verilen kararlarla, “sA�z konusu alanA�n tarihi SA�T A�zellikleri taAYA�madA�AYA�” hA?kme baAYlandA�AYA�ndan, yA?ksek yargA� kararlarA�yla tamamen A�A?rA?tA?lmA?AY olduAYunun altA�nA� A�izdi.

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Önceki yazıyı okuyun:
7
AKP’de iftar sonrasA� tecavA?z iddiasA�

A�ftar yemeAYi sonrasA� tecavA?ze uAYradA�AYA�nA� iddia eden ve bunalA�ma giren R.M. adlA� genA� kA�zA�n intihara kalkA�AYmasA� A?zerine olay polise yansA�dA�....

Kapat