İyi Parti Muğla Milletvekili Adayı Av. Muhsin Erdem
İyi Parti Muğla Milletvekili Adayı Av. Muhsin Erdem
Reklam

Hakan Atilla davasA� sonuA�landA�

ABD’de yargA�lanan ve jA?ri heyetinin kendisine isnat edilen altA� suA�lamanA�n beAYinden suA�lu bulunan eski Halkbank Genel MA?dA?r YardA�mcA�sA� Mehmet Hakan Atillaa��nA�n alacaAYA� cezayla ilgili karar duruAYmasA� sonuA�landA�. Mahkeme Hakan Atilla’ya 32 ay ceza verdi. Atilla’nA�n tutuklu bulunduAYu sA?re gA�z A�nA?ne alA�ndA�AYA�nda 18 ay daha hapis yatacak. Atilla’nA�n cezasA�nA�n geri kalan bA�lA?mA?nA? Connecticut eyaletine baAYlA� Danbury kentindeki federal cezaevinde geA�ireceAYi aA�A�klandA�.

Reklam
Birbir.net.tr | Hosting'te 1 Numara

DavanA�n Hakimi Richard Berman, Hakan Atilla hakkA�nda vereceAYi hapis kararA�nA� belirlerken, A�ran’a yA�nelik yaptA�rA�mlarA� delme AYebekesinin diAYer elemanlarA�nA�n da suA� oranlarA�nA� gA�z A�nA?ne aldA�AYA�nA� sA�yledi. a�?Atilla, Zarrab’dan daha az suA�lu. AyrA�ca, belli ki patronu olan (Halkbank eski Genel MA?dA?rA?) SA?leyman Aslan’A�n talimatlarA�nA� yerine getirmiAYa�? dedi.

a�?YALAN BEYANa�?

Ancak Hakim, Atilla’nA�n duruAYmalar sA�rasA�nda a�?yemin altA�nda yalan beyanda bulunduAYunua�? da belirterek, vereceAYi cezaya bu yA?zden bir artA�rA�m yapacaAYA�nA� da sA�yledi.A�Berman, Atila’nA�n a�?yalan beyana�? A�rneAYi olarak da, AmerikalA� yetkilileri yanA�ltmasA�nA� gA�sterdi. ABD Hazine BakanlA�AYA�’nA�n yaptA�rA�mlarA�n izlenmesinden sorumlu birimi OFAC’A�n o dA�nemdeki direktA�rA? Adam Szubin duruAYmalarda verdiAYi ifadede, a�?Atila’yA� bir toplantA�da kenara A�ekerek, kendisini AYahsena�? uyardA�m demiAYti. Ancak Atilla duruAYma ifadesinde, Szubin’in kendisini hiA�bir zaman kenara A�ekerek, uyarA�da bulunmadA�AYA�nA� sA�ylemiAYti.

Hakim Berman, a�?Atilla’nA�n yalan beyanlarA�naa�? ikinci A�rnek olarak ise, Halkbank’taki A�ran devlet kurumlarA�na ait hesaplarA�n kullanA�labilmesi iA�in kurduklarA� sisteme iliAYkin sA�zlerini gA�sterdi. Zarrab duruAYmalar sA�rasA�nda verdiAYi ifadede, sahte belge karAYA�lA�AYA�nda Halkbank’taki A�ran petrol ve gaz AYirketlerine ait hesaplardan para A�A�karA�ldA�AYA�nA�, bunun sisteminin oluAYturulmasA�nda da Atilla’nA�n yardA�mcA� olduAYunu sA�ylemiAYti. Atilla ise duruAYma ifadesinde bunu reddetmiAY, Zarrab’la hiA�bir zaman a�?sahte gA�da ticareti ile Halkbank’taki A�ran hesaplarA�nA�n boAYaltA�lmasA� sistemine iliAYkin konuAYmadA�klarA�nA�a�? sA�ylemiAYti.

hakan-atilla_16_9_1526481167

47 YILLIK HAYATIMDAa��

Hakim Berman, Atilla’nA�n a�?yalan beyanA�naa�? iliAYkin 3. A�rnek olarak, yine Zarrab’A�n ifadesinde geA�en bir unsuru koydu. Zarrab, Atilla’nA�n kendisine a�?sahte belgeler konusunda dikkatli olmasA�nA� sA�ylediAYinia�? ifade etmiAYti. Ancak Atilla, Zarrab’a bu konuda herhangi bir uyarA�sA�nA�n olmadA�AYA�nA� duruAYmada beyan etmiAYti.

Hakim Berman’A�n a�?yalan beyanaa�? iliAYkin dA�rdA?ncA? A�rneAYi ise, Atilla’nA�n ifadesinde yer alan a�?47 yA�llA�k hayatA�m boyunca, hiA�bir zaman A�ran’a yA�nelik yaptA�rA�mlarA�n nasA�l delineceAYinin tartA�AYA�ldA�AYA� bir toplantA�da yer almadA�m. bu tip konularda Zarrab’la hiA�bir uzlaAYA�ya varmadA�ma�? sA�zleri oldu.

Sosyal medya A?zerinden duruAYma sA�rasA�nda yaptA�AYA� paylaAYA�mlarla Hakan Atilla davasA�nA� anbean takip eden ABDa��li gazeteci Adam Klasfeld, duruAYmada yaAYananlarA�A�aktardA�. Adam Klasfeld, Hakim Bermana��A�n a�?Hakan Atillaa��ya A�mA?r boyu hapis cezasA� vermenin adil, uygun ve makul olduAYunu dA?AYA?nmA?yoruma�? dediAYini takipA�ilerine duyurdu.

HAKA�M: a�?ATA�LLA AzEBEKENA�N YARATICISI DEAzA�L, SADECE A�ARK A�A�A�NDE BA�R DA�AzLA�a�?

Hakim Berman, SavcA�lA�AYA�n iddiasA�nA�n aksine, Atilla’nA�n A�ran’a yA�nelik yaptA�rA�mlarA� delmek iA�in oluAYturulan AYebekenin a�?yaratA�cA�sA�a�? olmadA�AYA�nA�, ancak a�?A�ark iA�inde bir diAYlia�? olduAYunu da vurguladA�. Berman, a�?Atilla sadece kendisine verilen talimatlarA� uyguladA�a�? dedi.

a�?HAFA�F BA�R CEZANIN UYGUN OLACAAzINI DA?AzA?NA?YORUMa�?

Hakim Berman, SavcA�lA�AYA�n Atilla hakkA�nda istediAYi 20 yA�ldan fazla hapis cezasA�nA�n da, a�?yaptA�rA�m delerek serbest bA�rakA�lan paraya gA�re hesaplandA�AYA�nA� belirterek, a�?ancak ben daha hafif, standart sistem dA�AYA�nda bir cezanA�n bu dava iA�in uygun olabileceAYine inanA�yoruma�? dedi.

HAKA�M BERMAN, a�?ATA�LLA’YA DEAzA�L ZARRAB’A A�NANDIM A�A?NKA?a��.a�?

Hakim Berman, duruAYmada Atilla ve Zarrab’A�n verdiAYi, birbiriyle A�eliAYen ifadelerde a�?Zarrab’A�n sA�zlerine itibar ettiAYinia�? sA�yledi ve buna gerekA�e olarak da, a�?Zarrab, kendisine isnat edilen tA?m suA�larA� kabul etti ve duruAYmalardan hemen A�nce ifade vermeyi kabul ettia�? dedi. Bu aA�A�dan da a�?Zarrab’A�n ifadesini daha inanA�lA�r bulduAYunua�? sA�yledi.

HAKA�M: a�?ZARRAB, A�AAzLAYAN’A YA?KLA? MA�KTARDA RA?AzVET VERDA�AzA�NA� KABUL ETTA�a�?

Hakim Berman’A�n, Zarrab’A�n ifadesini a�?inanA�lA�ra�? bulmasA�ndaki bir baAYka gerekA�e olarak da, AKP’li eski Ekonomi BakanA� Zafer A�aAYlaya’a a�?yA?klA? miktarda rA?AYvet verdiAYinia�? sA�ylemesini gA�sterdi. Zarrab duruAYmalar sA�rasA�nda A�aAYlayan’a yaklaAYA�k 50 milyon Euro rA?AYvet verdiAYini aA�A�klamA�AYtA�.
Berman, ayrA�ca duruAYmalar sA�rasA�nda Halkbank A?zerinden A�ran’a yA�nelik ABD yaptA�rA�mlarA�nA�n nasA�l delindiAYini gA�steren AYemayA� A�izip anlatmasA�nA�n da Zarrab’A� a�?daha inanA�lA�ra�? kA�ldA�AYA�nA� sA�yledi. Hakim, Zarrab’A�n zaman zaman Atilla ile bazA� konularda a�?ters dA?AYtA?klerinea�? de ifadesinde aA�A�klA�kla yer verdiAYinine dikkat A�ekti.

a�?ATA�LLA BU AzEBEKEDEN KAR SAAzLAMADIa�?

Hakan Atilla’nA�n kurulan AYebekeden a�?kar saAYlamadA�AYnA�n aA�A�kca gA�rA?ldA?AYA?nA?a�? de kaydeden Hakim Berman, a�?Hakan Atilla, patronu olan ve Zarrab’dan rA?AYvet alan oSA?leyman Aslan’A�n talimatlarA�nA�, kimi zaman istemeden ya da tereddA?t ederek yerine getirmiAYa�? dedi.

a�?ATA�LLA KENDA�SA�NE VERA�LEN TALA�MATLARI YERA�NE GETA�RDA�, RA?AzVET DE ALMADIa�?

Hakim Berman’A�n Atilla hakkA�ndaki ceza kararA�nA� aA�A�klarken en A�ok kullandA�AYA� cA?mle a�?Atilla talimatlarA�nA� uyguladA�a�? oldu.
Atilla’nA�n a�?sadece iAYini yaptA�AYA�nA� ve kendisine verilen talimatlarA� yerine getirdiAYinia�? sA�yleyen Hakim Berman, a�?Atilla rA?AYvet de almadA�a�? diye bir kaA� defa tekrarladA�.

HAKA�M AA�IKLADI: AzARTLI TAHLA�YE YOK, ATA�LLA ANCAK CEZASINI A�EKTA�KTEN SONRA TA?RKA�YE’YE DA�NEBA�LA�R

Hakim Berman, Hakan Atilla’ya cezasA�nA� verdikten sonra a�?AYartlA� tahliyea�? kararA� almayacaAYA�nA� sA�yledi, a�?Atilla ancak tA?m cezasA�nA� A�ektikten sonra A�zgA?rce TA?rkiye’ye geri dA�nebilira�? dedi.

HAKA�M’DEN a�?ULUSAL GA?VENLA�Ka�? A�IKIAzI

DavayA� a�?ulusal gA?venliAYea�? baAYlayan Hakim Berman, a�?bu konu, hem ulusal gA?venlik aA�A�sA�ndan, hem de mA?ttefikler arasA�ndaki iliAYkiler aA�A�sA�ndan A�nem taAYA�yora�? dedi. Ancak tA?m bunlarA�n a�?Atilla’ya yA?klenemeyeceAYinia�? de vurguladA�.

TA?RKA�YE’DEN GELEN MEKTUPLARI OKUDU

Berman, duruAYma sA�rasA�nda TA?rkiye’den kendisine yazA�lan mektuplarA� da gA�sterdi, hatta bir tanesini okudu. Atilla’nA�n ABD’de tutuklanmadan A�nce TA?rkiye’de a�?A�rnek bir yaAYam sA?rdA?AYA?nA?a�? mektuplardan anladA�AYA�nA� sA�yleyen Hakim Berman, a�?Ancak bu mektuplar, TA?rk hA?kA?metinin bu dava hakkA�nda kimi zaman A�ok sert sA�zleriyle tamamen A�eliAYen ifadeler iA�eriyor. Mektuplarda, ABD adalet sistemine olan gA?ven ifade ediliyora�? dedi.

ATA�LLA: a�?BUGA?N RAMAZAN’IN A�LK GA?NA?. TEK A�NCELA�AzA�M AA�LEM”

Hakim Berman, kararA�nA� aA�A�klamadan A�nce hem Atilla ve avukatlarA�na, hem de savcA�lA�AYaA� son sA�zlerini sordu.

Atilla adA�na avukatA� Cathy Fleming bir not okudu, notta Atilla, a�?bugA?n Ramazan ayA�nA�n ilk gA?nA?. LA?tfen benim ve ailemin iA�inde bulunduAYu durumu anlayA�n. Benim en bA?yA?k A�nceliAYim ailema�? ifadesini kullandA�.

Atilla’nA�n avukatlarA�, a�?hafif ve uyguna�? bir ceza vereceAYini aA�A�klayan Hakim Berman’a, ekleyecek baAYka birAYeyleri olmadA�AYA�nA� sA�ylediler.

SavcA�lA�k ise, Hakim Berman’A�n a�?Atilla asA�l sorumlu deAYil, sadece A�ark iA�inde bir diAYlia�? tanA�mA�na karAYA� A�A�karak, a�?Atilla AYebeke iA�indeki A�nemli aktA�rlerden biria�? itirazA�nA� yaptA�. SavcA�lA�k, a�?Atilla asA�l lider olmasa da, liderlerden biria�? diyerek, a�?AYebeke, Atilla’nA�n bilgi ve tecrA?beleri sayesinde baAYarA�lA� oldua�? dedi. Atilla’nA�n A�ran petrol ve gaz AYirketlerinin temsilcileri ile gA�rA?AYmelere katA�ldA�AYA�na da dikkat A�eken savcA�lA�k, a�?bu AYartlar altA�nda Atilla AYebekenin kA?A�A?k bir parA�asA�dA�r denemeza�? ifadesini kullandA�.

SAVCI A�RAN’IN NA?KLEER DOSYASINI DA AA�TI

SavcA� duruAYmada, son dA�nemde A�ok konuAYulan A�ran’A�n nA?kleer dosyasA�nA� da aA�tA�. DavayA� bu konuyla baAYlayan SavcA�, a�?bu dava, dA?nyanA�n en bA?yA?k terA�r destekA�isi olan A?lkenin nA?kleer yetenekleri ile ilgilia�? dedi. Atilla’nA�n yargA�landA�AYA� AYebekenin, bugA?ne kadar ABD’nin yaptA�rA�mlarA�nA� delen a�?en bA?yA?k A�aptaki ihlala�? olduAYuna da dikkat A�eken savcA�lA�k, a�?yaptA�rA�m delmenin A�apA� ve iA�eriAYi A�ok geniAYa�? ifadesini kullandA�.

ATA�LLA A�A�A�N KARAR VERA�LDA�

Hakim Berman, Hakan Atilla iA�in 32 ay ceza verebileceAYini aA�A�kladA�. Atillaa��nA�n Mart 2017a��de tutuklandA�AYA� ve 14 ay tutuklu kaldA�AYA� gA�z A�nA?ne alA�ndA�AYA�nda ABDa��de 18 ay daha tutuklu kalacak.

YargA�A� Berman ayrA�ca, AtillaA?nA�n cezasA�nA�n geri kalan bA�lA?mA?nA?, Connecticut eyaletine baAYlA� Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceAYini sA�yledi.

Kaynak : SA�zcA?

Etiketler: / / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur.Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Önceki yazıyı okuyun:
148-1024x682
Milli Parkta A�A�ki YasaAYA�

KuAYadasA� Belediyesi Arya Turistik Tesisler A.Az.de iAYletilen Milli Parktaki 'kA�r gazinosu've'bA?fe iAYletmelerinde iA�ki satA�AYA�nA�n Milli Park MA?dA?rlA?AYA? tarafA�ndan yasaklanmasA� nedeniyle...

Kapat